Deskundigheidsbevordering

Op het terrein van deskundigheidsbevordering verzorgt Veldkamp Training en Consultancy studiebijeenkomsten, seminars en een- of meerdaagse trainingen en opleidingen op het vakgebied 'kinder-, jeugd- en gezinsproblematiek' in de meest brede zin van het woord.

De (bij)scholingsactiviteiten worden 'op maat' ontwikkeld en uitgevoerd voor instellingen, functionarissen en beroepsgroepen die met kinderen, jeugdigen en gezinnen te maken hebben. Daarbij kan zowel aandacht worden besteed aan gedragswetenschappelijke en juridische aspecten van het vakgebied of een combinatie daarvan, evenals aan het trainen van specifieke houdingsaspecten en vaardigheden.

Veldkamp Training en Consultancy ontwikkelt en verzorgt trainingen, scholing en opleidingen onder meer op de volgende gebieden:

Kindermishandeling

Huiselijk geweld

Opvoeden en opgroeien

Juridische scholing

Echtscheidingsproblematiek

Overige


Het opleidings- en trainingsaanbod wordt hier globaal omschreven. Bij een aantal trainingen wordt gewerkt met professionele trainingsacteurs.

Aan het uitbrengen van een offerte gaat standaard een intakegesprek met de opdrachtgever vooraf. In nauw overleg met de opdrachtgever wordt de inhoud van een verlangde opleidingsactiviteit specifiek op diens wensen toegesneden. Verder kunnen andere trainingen of opleidingen op verzoek worden ontwikkeld.