Advies & Consult

Veldkamp Training en Consultancy kan door (hulpverlenings)organisaties of samenwerkingsverbanden worden ingeschakeld voor consult en advies. Er is veel expertise aanwezig voor wat betreft: