Veldkamp Training en Consultancy beweegt zich al ruim dertig jaar actief op het brede terrein van gezins- en kindproblematiek vanuit de optiek van de rechten van het kind. Dit bewegen krijgt vorm in het aanbieden en verzorgen van deskundigheidsbevordering voor een breed scala van beroepsgroepen, het adviseren van (overheids)organisaties en het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek.